Back to Top

Vereniging van Senioren Beuningen

logo koepel gepensioneerden

Via deze federatie zijn we ook aangesloten bij de "Koepel Gepensioneerden", een grote seniorenorganisatie met voor belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Hun Nieuwsbrieven vindt u ook hier.

    Actuele informatie vindt u hieronder. 

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief KG 17 2022koepel gepensioneerden

Met:

Veel belangstelling voor pensioendossier

Aandacht voor indexatie pensioenen in kort pensioendebat

Laatste week Campagne Senioren en Veiligheid

Zorginstituut Nederland brengt zorg rond valpreventie in kaart

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief jaargang 2022 nummer 12                                                                                                                                                  koepel gepensioneerden

Met:
Heropening debat AOW in eerste kamer

Algemene vergadering over uitwerking pensioenakkoord

Twee nieuwe bestuursleden voor Koepel Gepensioeneerden

Gewerkt in Metaal en Techniek en nu gepensioeneerd? Stem!

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief KG 9 2022koepel gepensioneerden

Met:

Senaat neemt maar liefst drie moties tegen ontkoppeling AOW aan

Onderzoek langer thuis kunnen wonen van senioren

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief jaargang 2022 nummer 7koepel gepensioneerden

Met:

Seniorenorganisaties vragen op Valentijnsdag aandacht voor een
bijzonder koppel
Seniorenorganisaties roepen minister Schouten op tot overleg
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief jaargang 2021 nummer 44 

Met:

koepel gepensioneerden

Senioren krijgen ten onrechte de schuld
Heeft u uw bank nog in beeld?
Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel
SER Themabrief Pensioenen en AOW

Pagina 1 van 2