Back to Top

Vereniging van Senioren Beuningen

Seniorvriendelijke gemeente Beuningen

logo ssgb

Samenwerkende Seniorenverenigingen Gemeente Beuningen

Wordt Beuningen een seniorvriendelijke gemeente?

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  Ongeveer 21.000 inwoners mogen gaan stemmen. Hiervan is 57% 50 jaar of ouder. Je zou mogen verwachten dat de politieke partijen aandacht hebben voor een seniorenbeleid. Dat blijkt niet het geval te zijn. Reden voor de vier seniorenverenigingen om met een brief aan de politieke partijen aandacht te vragen voor een gemeentelijk seniorenbeleid.

We vinden het belangrijk dat er niet over senioren wordt gesproken maar met senioren. We stellen voor een ouderenraad op te richten die gevraag en ongevraagd advies geeft aan het college.

Eind februari 2022 zullen wij de lijsttrekkers van de politieke partijen uitnodigen voor een debat met als thema:

‘Wordt Beuningen een seniorvriendelijke gemeente?’

Open brief politieke partijen

logo vvsb trnsp 170logo lp 300 trnspNoodzakelijke nieuwbouw De Lèghe Polder

Het sociaal cultureel centrum De Lèghe Polder is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen, die aan een ontmoetingscentrum, passend bij de omvang van de kern Beuningen, in de huidige tijd gesteld mogen worden. Daarom stuurt de VvSB een open brief aan de politieke partijen van de gemeente Beuningen.

Vacature De Cirkel, redacteur Beuningen

REDACTEUR BEUNINGEN: een leuke, boeiende vrijwilligersbaan.

redacteurSpin in het communicatieve Cirkelnet van de VvSB in Beuningen. Contactpersoon voor vragen over publicatie in De Cirkel. Op de hoogte blijven van wat er binnen de gemeente en daarbuiten speelt voor senioren.

papieren corona bewijs

qr code

Wie vanaf 25 januari een horecazaak, bioscoop of evenement wil bezoeken, moet een coronapas laten zien. Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdag bekendgemaakt . Je kunt de pas ook zonder computer, smartphone of CoronaCheck - app krijgen.
Hoe dat in zijn werk gaat.....