logo ssgb

Samenwerkende Seniorenverenigingen Gemeente Beuningen

Wordt Beuningen een seniorvriendelijke gemeente?

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  Ongeveer 21.000 inwoners mogen gaan stemmen. Hiervan is 57% 50 jaar of ouder. Je zou mogen verwachten dat de politieke partijen aandacht hebben voor een seniorenbeleid. Dat blijkt niet het geval te zijn. Reden voor de vier seniorenverenigingen om met een brief aan de politieke partijen aandacht te vragen voor een gemeentelijk seniorenbeleid.

We vinden het belangrijk dat er niet over senioren wordt gesproken maar met senioren. We stellen voor een ouderenraad op te richten die gevraag en ongevraagd advies geeft aan het college.