digitaal steunpunt 2We zijn met reces!

De DSO kan u helpen wanneer u problemen met het gebruik van uw digitale apparatuur; computers, laptops, tablets en smartphones printers. We proberen naar onze kennis en kunde de problemen op te lossen.
We zijn er dus niet om les te geven in het gebruik van deze apparatuur. Daarvoor kunt u terrecht bij de Bieb of het Nationaal Ouderfonds.

Na de zomervakantie gaan we ons bezinnen op deze vorm van dienstverlening. Het afgelopen half jaar is gebleken dat de animo hiervoor sterk is geslonken. Sommige vrijdagmiddagen kwam er geen enkele bezoeker.
We hopen een modus te vinden die meer past bij de beperkte vraag. U hoort nog van ons

muis 1

Hans van Beek - Douwe Bangma