digitaal steunpunt 2We zijn weer gestart!

Ondersteuning van individuele vragen en wensen worden gegeven door een groep vrijwilligers. Voor deze hulp kunt u de 1e en 3e vrijdagmiddag  tussen *13.30 uur en 16.00 uur binnenlopen bij ons Digitaal Steunpunt Ouderen in De Schakel in de Lèghe Polder.

Voor wie is het Digitaal Steunpunt Ouderen:
alle leden met vragen op het digitale terrein zoals computers, laptops, mobiele telefoons, iPads, iPhones, tablets, smartphones, printers, modems, routers enz. kunnen terecht bij het Digitaal Steunpunt Ouderen. Indien mogelijk kunt u het apparaat meebrengen. Samen met u proberen we uw vragen te beantwoorden c.q. de problemen op te lossen.

Wat vraagt het van u aan voorbereiding:
Zet de vraag of het probleem van tevoren goed op papier. Breng uw apparatuur, voor zover mogelijk, mee. Neem ook een USB-stick mee.

Wat mag u van ons verwachten:
Dat we in ieder geval u kunnen helpen of kunnen doorverwijzen.

muis 1Kosten:
In overeenstemming met andere activiteiten van de vereniging wordt voor elk bezoek een eigen bijdrage gevraagd van € 1,- per bezoek. Dit om een bijdrage te leveren aan de huur van de ruimte.
Blijkt een bezoek aan huis noodzakelijk te zijn, dan is een bijdrage van € 5,- voor de dienstverlener aan de orde. Dit in overeenstemming met de gebruikelijke richtlijnen voor de klussendienst.

Gastheren; Hans van Beek - Douwe Bangma