logo 70jaar

Opstart activiteiten vanaf 19 mei

We mogen weer! Langzaam aan dan breekt het lijntje niet en komen we steeds verder.

We zijn weer gestart met de activiteiten die op 1,5m kunnen plaatsvinden en waarvoor een protocol geldt. 
Voor meer info over al dan niet gestarte activiteiten zie de activitetienlijst hiernaast.

NB: We proberen op onze site de informatie zo actueel mogelijk te houden maar zijn afhankelijk van de aangeleverde info. Hebt u een vraag over één van de activiteiten neem dan contact op met de vermelde contactpersoon.

Coronaregels De Lèghe Polder