logo vvsb bck trsnp 300Wanneer u contact heeft met onze Vereniging van Senioren Beuningen vragen wij u in enkele gevallen naar uw persoonlijke gegevens of omstandigheden. Deze informatie is nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De Vereniging van Senioren Beuningen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het omgaan met uw gegevens en handelt daarbij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij registreren alleen die gegevens die van belang zijn voor de dienstverlening aan u. Soms zijn dat alleen uw naam, adres en telefoonnummer, soms zijn dat ook financieel-administratieve gegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer) of gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening (bijvoorbeeld de achtergrond van uw vraag).

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur en de vrijwilligers van onze vereniging die daar recht toe hebben, en worden zorgvuldig opgeborgen achter gesloten deuren of in computers met afgeschermde wachtwoorden. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn worden uw gegevens vernietigd.