Back to Top

Vereniging van Senioren Beuningen

Vrijwillig ouderenadviseur

Afdrukken Afdrukken

voa1Wat is een Ouderen Adviseur? (Gestopt)
In onze gemeente zijn namens de verenigingen van senioren verschillende Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) actief. Zij werken nauw samen met de Beroeps Ouderenadviseur. Hij of zij doet dat altijd met uw instemming. Ouderen kunnen hierdoor, zoals zij vaak ook zelf willen, langer zelfstandig wonen.