fietsen2Iedereen is weer van harte uitgenodigd voor één of meer tochten. We starten de middagtochten om 13.30 uur en de dagtochten om 9.30 uur, steeds bij De Lèghe Polder, aanmelden is niet nodig.

We leggen een afstand af van ca. 30 km resp. 55 km. De middagtochten worden onderbroken met een koffiepauze, de dagtochten door twee koffiepauzes en een lunchpauze.
We zijn rond 17.00 uur weer terug en fietsen met een snelheid van een kleine 15 km per uur. Dus ook zeer geschikt voor personen zonder ondersteuning op de fiets.

De tochten starten zo gauw het kan/mag van de regering en het bestuur. Hou dus de homepage van onze vereniging de gaten.
Mocht het ‘geen weer' zijn of mochten er nauwelijks enthousiastelingen aanwezig zijn dan wordt, in overleg, ter plekke besloten of de tocht geannuleerd wordt. Hopelijk zien we dit jaar vele nieuwelingen om zich te ontspannen én om zich een beetje in te spannen in onze mooie natuur.

De eigen bijdrage bedraagt onveranderd € 1,- p.p. voor de middagtocht en € 2,- p.p. voor de dagtocht. Hier staat tegenover dat de kosten voor koffie/thee in de pauze en van een eventueel veerpont door de vereniging gedragen worden.

De data:
Dinsdag 11 mei
Donderdag 27 mei
Dinsdag 8 juni
Donderdag 24 juni
Dinsdag 6 juli
Donderdag 22 juli  à dagtocht
Dinsdag 3 augustus
Donderdag 19 augustus
Dinsdag 31 augustus  à dagtocht
Donderdag 16 september
Dinsdag 28 september