Back to Top

Vereniging van Senioren Beuningen

Agenda ALV 2022

Afdrukken Afdrukken
agenda

Agenda 72e Algemene LedenVergadering VvSB

Datum: donderdag 31 maart 2022
Plaats:  De Lèghe Polder, de Soos
Aanvang: 13.30 uur

Verslag ALV 2021 (concept)

Afdrukken Afdrukken
alv4

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2021 (concept)

Beuningen, oktober 2021

Jaarverslag secretaris 2021

Afdrukken Afdrukken
jaarverslag2

Jaarverslag van de secretaris.

Beuningen, januari 2022
Ine Kemna, secretaris

Toelichting jaarrekening 2021

Afdrukken Afdrukken
jaarverslag2

Toelichting jaarrekening 2021

Beuningen, februari 2022
Mary van Oort, penningmeester