Back to Top

Vereniging van Senioren Beuningen

logo koepel gepensioneerden

Via deze federatie zijn we ook aangesloten bij de "Koepel Gepensioneerden", een grote seniorenorganisatie met voor belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Hun Nieuwsbrieven vindt u ook hier.

    Actuele informatie vindt u hieronder. 

Afdrukken Afdrukken

Nieuwsbrief jaargang 2023 nummer 15koepel gepensioneerden

Met:

1. Oproep!

2. Huh, krijg je geen betaalrekening?

3. Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden

4. Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden