Welkom bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv)

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) is de jongste landelijke ouderenorganisatie in Nederland.

De (potentiële) leden van de FASv zijn zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. De meeste verenigingen ontstonden als een doorstart van plaatselijke afdelingen van de ANBO. De eerste zelfstandige verenigingen werden in 2012 opgericht in Oost-Nederland en organiseerden zich onder de naam Nieuwe Bond van Ouderen Nederland (NBvON). Eind 2015 kwam de grootste groeispurt. Tot nu toe zijn 87 verenigingen aangesloten bij de FASv.

De formele oprichting van de FASv vond op 29 september 2016 plaats en op 12 mei 2017 werd de eerste Federatieraad gekozen. Op 29 november 2017 benoemde de Federatieraad het eerste gekozen bestuur. De FASv is een ouderenorganisatie met groeipotentie.


Waar doen we het voor?

De FASv heeft als missie:

  • Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer
    De belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.
  • De FASv tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doel en missie
Gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan
Aangaan van samenwerkingen op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden
Organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten
Lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden (website)

Kijk voor meer informatie over de FASv HIER

De Vereniging van Senioren Beuningen is ook lid van deze federatie en regelmatig komen interessante aanbiedingen binnen. Zeker de moeite waard om de site eens te bezoeken.

Bestuur FASv