Back to Top

  •  

Vereniging van Senioren Beuningen

logo fasv De vereniging van Senioern Beuningen is aangelsoten bij de "Federatie van Algemene Seniorenverenigingen" (FASv).
Informatie over deze federatie vindt u hier.
logo koepel gepensioneerden

Via deze federatie zijn we ook aangesloten bij de "Koepel Gepensioneerden", een grote seniorenorganisatie met voor belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen.

Hun Nieuwsbrieven vindt u hier.

 Actuele informatie vindt u hieronder. 

Persbericht

logo fasvNieuwsbrief Jaargang 2 (2021) nummer 1

Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie corona.

Een nieuwe generatie ouderen

logo fasvNieuwsbrief Jaargang 1(2020) nummer 31

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?

Voordelen bij de FASv

logo fasvIn de afgelopen maanden is het FASv bezig geweest met het uitbreiden van de "FASv Voordeel" arrangementen.  (Zie ook: www.fasv.nl onder het menu "Voordelen").