Ook het Inloophuis is lange tijd gesloten geweest. Veel van onze leden missen het dagelijkse kopje koffie en het praatje.  In overleg met de gastvrouwen hebben we besloten om het inloophuis weer open te stellen. We moeten ons hierbij wel aan strikte regels houden. Er is bijvoorbeeld maar plaats voor 8 gasten in de Schakel. Dat betekent dat wanneer er meer gasten komen deze niet naar binnen mogen. Het is lastig maar we hopen dat u er begrip voor hebt. Het is prettig dat het inloophuis weer open is, maar veiligheid staat voorop.

U kunt binnenlopen van 10.00 tot 12.00 uur in De Lèghe Polder voor een gratis kopje koffie of thee, of om zomaar een praatje te maken, een spelletje doen of de krant te lezen.

inloophuis
Spelochtenden
Op maandag- en donderdagochtend is er een spellenochtend. U kunt hierbij denken aan ganzenborden, mens-erger-je-niet, kaarten, rummikub en schaken. Hebt u interesse in een ander spel, geef dat dan aan want wij kunnen daarvoor zorgen!

Vrijwilligers en sociale contacten
Onder leiding van Angela Schlosser en Ria Beukema wordt dit ontmoetingscentrum door veel vrijwilligers gerund.
“Er is veel behoefte aan samen zijn. Je komt hier niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor een ander. Sociale contacten zijn belangrijk voor het welbevinden en de gezondheid van ouderen. Er is steeds meer belangstelling. Dit succes is mede te danken aan de vrijwilligers, zelf vaak ook 65-plusser”.

Concentratie activiteiten
De Vereniging van Senioren (VvSB) probeert haar activiteiten zoveel mogelijk te concentreren in De Lèghe Polder. Hierdoor ontstaat meer verbondenheid tussen de diverse activiteiten. Dit is zeker ook van toepassing op het Inloophuis. De partner kan bijv. biljarten, een bezoekje brengen aan de leeshoek van de bibliotheek of een boodschap doen.

Contactadres
Coördinator: Angela Schlosser – telefoon: (24) 677  43 23


Vervoer
Wilt u graag een van de activiteiten van de Vereniging van Senioren Beuningen bijwonen en u bent niet in staat om met eigen vervoer te komen?

Er is dan een mogelijkheid om met Buurtvervoer van de Stichting Perspectief naar de locatie in de gemeente Beuningen te worden gebracht.
Let wel: het vervoeris niet rolstoeltoegankelijk maar een rollator is wel mogelijk. De vrijwillige chauffeurs zijn bereid om u te helpen met in- en uitstappen. 

Voor meer informatie over het vervoer met het busje neem contact op met:
Perspectief, telefoon tijdens kantooruren: 024-67 50 939. 
Bel wel een dag (of meerdere dagen) van tevoren zodat uw rit ingepland kan worden.