De Schakel liggend     

       Vanaf 15 oktober is het Inloophuis gesloten

Helaas zijn we genoodzaakt ons Inloophuis te moeten sluiten.

De reden is dat een deel onze bezoekers de Coronaregels niet wil naleven.

Dat leidt tot onveilige situaties met een kans op uitbraak van het virus.

Daar willen we, als bestuur, niet verantwoordelijk voor zijn.

De coördinatoren en gastvrouwen hebben de afgelopen weken getracht bezoekers

op hun gedrag aan te spreken maar dat heeft geen resultaat gehad.

We zullen ons beraden hoe we weer op een verantwoorde wijze het Inloophuis kunnen open stellen.

Jammer voor de bezoekers die wel van goede wil zijn.

Frans Peperzak

Voorzitter VvSB