Opstart activiteiten

Er staan al weer veel activiteiten op de planning. Probleem is de beperkte hoeveelheid ruimte in de Lèghe Polder. En op dit moment de 1,5m waardoor veel groepen niet in hun oorspronkelijke ruimtes kunnen. Per september starten de meeste cursussen weer. Ook hier geldt dat er veel geschoven moet worden.

Sport
De biljarters zijn weer gestart per 1 juli. Er is voor binnensport nog geen opstart van yoga, fittafeltennis of bridge. Wel zijn de buitensporten begonnen: Fithockey, Walking voetbal en Oldstar tennis,

oldstars tennis 1foto: Tijdens regenbui kregen we mondeling uitleg van de trainer. 

Cursussen:
Op 31-08 begint Kunstbeschouwing weer en op 2/9 Spaans. Er is nog volop overleg over start cursussen, ook i.v.m. met de beschikbare ruimtes. De 1,5m speelt hier duidelijk parten.

Mary Bouckaert: het breien op de woensdagmiddag is weer gestart en tot 1/9 hebben de dames de Soos ter beschikking. Er was veel enthousiasme bij de dames om weer te beginnen.

breien1

Bijzonder Genieten/Samen eten ja gezellig:
Er is contact gelegd om binnenkort weer  Pannekoeken te gaan eten, ook de Kerstbrunch wordt gepland in december in de Vrijboom. De feestmiddag zal dit jaar niet door kunnen gaan en het 70 jarig bestaan van de Vereniging vieren wordt moeilijk. Samen vieren maar hoe?? In deze tijd.

Reizen:
Op dit moment brengt het teveel risico mee voor onze leden.

Zorg en Welzijn
De inloop is 29/8 weer gestart. De gastvrouwen zijn bijeen geweest en zijn enthousiast om weer te beginnen. 2 Nieuwe coördinatoren zijn gevonden als opvolgers van Trudy Kruissen en Ineke Papendorp. Dit zijn Angela Schlosser en Ria Beukema. Gastvrouwen voor de zondag is nog een probleem.